หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่านป้อง
อักษรล้านนา
ก่านฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่านปล้อง]
ความหมาย

น.งูก้นขบหรืองูสามเหลี่ยม ลำตัวเป็นสีดำ - เหลืองสลับกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่านป้อง (ก่านฯ)