หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่างหน้า
อักษรล้านนา
ก่างฯห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[ก่างหน้า]
ความหมาย

ดู...ก่าง

ออกเสียงล้านนา
ก่าง
อักษรล้านนา
ก่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่าง]
ความหมาย

น.หน้าไม้ - เครื่องยิงมีคันเหมือนธนู ตัวทำด้วยไม้เนื้อแข็งเซาะเป็นรางยิงด้วยลูกศร; ก่างหน้า,ด้ามไม้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่างหน้า (ก่างฯห้นฯา)