หน้าหลัก
ก่อเดือย
กํอฯเดิอฯยฯ
[ก่อเดือย]

น.ไม้ยืนต้น ผลคล้ายเม็ดเดือย ขนาดพอๆกับเม็ดเดือย มีเปลือกแข็งหุ้ม คั่วให้สุกกินได้ รสมัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่อเดือย (กํอฯเดิอฯยฯ)