หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่อเดือย
อักษรล้านนา
กํอฯเดิอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่อเดือย]
ความหมาย

น.ไม้ยืนต้น ผลคล้ายเม็ดเดือย ขนาดพอๆกับเม็ดเดือย มีเปลือกแข็งหุ้ม คั่วให้สุกกินได้ รสมัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่อเดือย (กํอฯเดิอฯยฯ)