หน้าหลัก
ก่อเก๊า
กํอฯเคั้าฯ
[ก่อเค้า]

ก.ตั้งเค้า,เริ่มต้น,ริเริ่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่อเก๊า (กํอฯเคั้าฯ)