หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่อม
อักษรล้านนา
ก่ลฯอฯม
เทียบอักษรไทย
[กล่อม]
ความหมาย

ก.เล้าโลมใจให้เพลิดเพลิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่อม (ก่ลฯอฯม )