หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก่อนแลง
อักษรล้านนา
ก่อฯรแลงฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่อนแลง]
ความหมาย

ว.เวลาก่อนอาหารมื้อเย็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่อนแลง (ก่อฯรแลงฯ)