หน้าหลัก
ก่อนเนิ้น
ก่อฯรเนิ้นฯ
[ก่อนเนิ้น]

ว.ครั้งกระโน้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่อนเนิ้น (ก่อฯรเนิ้นฯ)