หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่อนเนิ้น
อักษรล้านนา
ก่อฯรเนิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่อนเนิ้น]
ความหมาย

ว.ครั้งกระโน้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่อนเนิ้น (ก่อฯรเนิ้นฯ)