หน้าหลัก
ก่อนตอน
ก่อฯรทอฯร
[ก่อนทอน]

ว.เวลาก่อนอาหารมื้อกลางวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่อนตอน (ก่อฯรทอฯร)