หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่อนตอน
อักษรล้านนา
ก่อฯรทอฯร
เทียบอักษรไทย
[ก่อนทอน]
ความหมาย

ว.เวลาก่อนอาหารมื้อกลางวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่อนตอน (ก่อฯรทอฯร)