หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก่อนงาย
อักษรล้านนา
ก่อฯรงายฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่อนงาย]
ความหมาย

ว.เวลาก่อนอาหารมื้อเช้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่อนงาย (ก่อฯรงายฯ)