หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก่อนกี้
อักษรล้านนา
ก่อฯรกี้
เทียบอักษรไทย
[ก่อนกี้]
ความหมาย

ว.เก่าก่อน,โบราณ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่อนกี้ (ก่อฯรกี้)