หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่อน
อักษรล้านนา
ก่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ก่อน]
ความหมาย

น.เรียกหญ้าเจ้าชู้ว่า หย้าก่อน ว.แรก,เริ่ม,หัวที

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่อน (ก่อฯร)