หน้าหลัก
ก่องเข้า
ก่อฯงเขั้า
[กล่องเข้า]

น.กล่องข้าว - ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่หรือหวาย หรือใบ ลาน เป็นต้น สำหรับใส่ข้าวเหนียวนึ่งเพื่อการบริโภค

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่องเข้า (ก่อฯงเขั้า)