หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก่องด่องแก่งแด่ง
อักษรล้านนา
ก่อฯงด่อฯงแก่งฯแด่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่องด่องแก่งแด่ง]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของที่ไม่ใหญ่หลายขนาดทิ้งไว้ระเกะระกะไร้ระเบียบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่องด่องแก่งแด่ง (ก่อฯงด่อฯงแก่งฯแด่งฯ)