หน้าหลัก
ก่อง
ก่ลฯอฯง
[กล่อง]

น.ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ เป็นต้น ใช้ใส่สิ่งของ รูปร่างกลมหรือเหลี่ยมมีฝาปิด

ก่อง
ก่อฯง
[ก่อง]

ว.โค้ง,โก่ง เช่น คนเถ้าหลังก่อง - คนแก่หลังโกง ก.ดึงลง,โน้มลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่อง (ก่อฯง)