หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่อ
อักษรล้านนา
กํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่อ]
ความหมาย

น.ไม้ยืนต้น เรียกต้นก่อ ผลเปลือกแข็ง คั่วให้สุกกินได้, หนังก่อ - เปลือกของต้นก่อบางชนิด ทุบให้เป็นฝอยเคี้ยวกินกับหมาก, เห็ดก่อ - ชื่อเห็ดชนิดหนึ่ง กินได้, เรียกปลาชะโดว่า ปลาก่อ,เรียกกว่างที่อาศัยอยู่ตามต้นก่อว่า กว่างก่อ

ออกเสียงล้านนา
ก่อ
อักษรล้านนา
กํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่อ]
ความหมาย

ก.ทำให้เกิดขึ้น,ทำให้มีขึ้น,ทำให้เป็นรูปขึ้น,การสร้าง,การประกอบ,การติดตั้ง,เริ่มต้น; สัน.ก็,จะ,ย่อม; ว.ใช้เป็นคำลงท้ายคำลงท้ายประโยค เพื่อให้เป็นประโยคคำถาม เช่น ไปก่อ - ไปไหม, ลำก่อ- อร่อยไหม,แม่นก่อ-ใช่หรือไม่; เหวื่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่อ (กํอฯ)