หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่งโละ
อักษรล้านนา
ก่฿งฯโล฿ะ
เทียบอักษรไทย
[ก่งโละ]
ความหมาย

น.เกราะ - เครื่องตีส่งสัญญาณ ทำด้วยไม้ไผ่ (บง,ซาง) หรือไม้เนื้อแข็ง เจาะเป็นโพรงข้างใน ใช้ไม้ตีให้เกิดเสียงดัง; กะหล๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่งโละ (ก่฿งฯโล฿ะ)