หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก่งโธ้งโน้ง
อักษรล้านนา
ก่฿งฯโธ้฿งฯโน้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่งโธ้งโน้ง]
ความหมาย

ว.โค้งงอลงมาข้างล่างอย่างมาก; ก่งท้งน้ง, โก่งโท้งโน้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่งโธ้งโน้ง (ก่฿งฯโธ้฿งฯโน้฿งฯ)