หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่งโก๊ะ
อักษรล้านนา
ก่฿งฯโค฿ะ
เทียบอักษรไทย
[ก่งโคะ]
ความหมาย

ก.โก้งโค้ง; โก่งโก๊ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่งโก๊ะ (ก่฿งฯโค฿ะ)