หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่งต้งน้ง
อักษรล้านนา
ก่฿งฯท้฿งฯน้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่งท้งน้ง]
ความหมาย

ดู...ก่งโธ้งโน้ง

ออกเสียงล้านนา
ก่งโธ้งโน้ง
อักษรล้านนา
ก่฿งฯโธ้฿งฯโน้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่งโธ้งโน้ง]
ความหมาย

ว.โค้งงอลงมาข้างล่างอย่างมาก; ก่งท้งน้ง, โก่งโท้งโน้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่งต้งน้ง (ก่฿งฯท้฿งฯน้฿งฯ)