หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู๊น
อักษรล้านนา
คุ้ร
เทียบอักษรไทย
[คู้น]
ความหมาย

ว.เชื่อง,จับง่าย,ไม่ดุร้าย(ใช้กับสัตว์); ตรงข้ามกับ แห - เปรียว,จับยาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู๊น (คุ้ร)