หน้าหลัก
กู๊น
คุ้ร
[คู้น]

ว.เชื่อง,จับง่าย,ไม่ดุร้าย(ใช้กับสัตว์); ตรงข้ามกับ แห - เปรียว,จับยาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู๊น (คุ้ร)