หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้แอ้มข้าง
อักษรล้านนา
คู่แอ้มฯข้างฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่แอ้มข้าง]
ความหมาย

ดู... กู้แอ้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้แอ้มข้าง (คู่แอ้มฯข้างฯ)