หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กู้แอ้ม
อักษรล้านนา
คู่แอ้มฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่แอ้ม]
ความหมาย

น.คู่ผัวตัวเมีย,สามีภรรยา. กู้แอมข้าง,กู้แอ้มข้าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้แอ้ม (คู่แอ้มฯ)