หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กู้แอมข้าง
อักษรล้านนา
คู่แอมฯข้างฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่แอมข้าง]
ความหมาย

ดู... กู้แอ้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้แอมข้าง (คู่แอมฯข้างฯ)