หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กู้เดือน
อักษรล้านนา
คู่เดิอฯร
เทียบอักษรไทย
[คู่เดือน]
ความหมาย

ว.ทุกเดือน,แต่ละเดือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้เดือน (คู่เดิอฯร)