หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้เจิงกู้ลาย
อักษรล้านนา
คู่เชิงฯคู่ลายฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่เชิงคู่ลาย]
ความหมาย

ว.ทุกแบบทุกอย่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้เจิงกู้ลาย (คู่เชิงฯคู่ลายฯ)