หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้เจิง
อักษรล้านนา
คู่เชิงฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่เชิง]
ความหมาย

ว.ทุกแบบ,ทุกแนว,ทุกวิธี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้เจิง (คู่เชิงฯ)