หน้าหลัก
กู้เก๊า
คู่เคั้าฯ
[คู่เค้า]

น.ทุกต้น (ใช้กับต้นไม้)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้เก๊า (คู่เคั้าฯ)