หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้ฮัก
อักษรล้านนา
คู่รักฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่รัก]
ความหมาย

น.คู่รัก,คนรัก - หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้ฮัก (คู่รักฯ)