หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้อ้อน
อักษรล้านนา
คู่อ้อฯร
เทียบอักษรไทย
[คู่อ้อน]
ความหมาย

น.คู่สนทนาออดอ้อนประสาคนรัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้อ้อน (คู่อ้อฯร)