หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กู้อันปันเจื๊อ
อักษรล้านนา
คู่อันฯพันฯเชิ้อฯอ
เทียบอักษรไทย
[คู่อันพันเชื้อ]
ความหมาย

ว.ทุก สิ่งทุกอย่าง; ปั๋ดต๋กปั๋ดเสี้ยง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้อันปันเจื๊อ (คู่อันฯพันฯเชิ้อฯอ)