หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้มื้อกู้วัน
อักษรล้านนา
คู่มื้คู่วันฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่มื่อคู่วัน]
ความหมาย

ว.ทุกๆวัน; ตึงมื้อตึงวัน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้มื้อกู้วัน (คู่มื้คู่วันฯ)