หน้าหลัก
กู้ฝั้น
คู่ฝั้นฯ
[คู่ฝั้น]

น.คู่ครอง,คนรัก - ผู้ที่ร่วมฟั่นเป็นเชือกเส้นเดียวกัน คือ คู่ครอง นั่นเอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้ฝั้น (คู่ฝั้นฯ)