หน้าหลัก
กู้ปี๋
คู่ปี
[คู่ปี]

ว.ทุกปี,แต่ละปี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้ปี๋ (คู่ปี)