หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กู้บ้านกู้เฮือน
อักษรล้านนา
คู่บ้าฯนฯคู่เริอฯร
เทียบอักษรไทย
[คู่บ้านคู่เรือน]
ความหมาย

ว.ทุกบ้านทุกเรือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้บ้านกู้เฮือน (คู่บ้าฯนฯคู่เริอฯร)