หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้บ้านกู้เมือง
อักษรล้านนา
คู่บ้าฯนฯคู่เมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[คู่บ้านคู่เมือง]
ความหมาย

ว.ทุกบ้านทุกเมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้บ้านกู้เมือง (คู่บ้าฯนฯคู่เมิอฯง)