หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้บ้านกู้จ้อง
อักษรล้านนา
คู่บ้าฯนฯคู่ชอฯง
เทียบอักษรไทย
[คู่บ้านคู่ช่อง]
ความหมาย

ว.ทุก บ้านทุกช่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้บ้านกู้จ้อง (คู่บ้าฯนฯคู่ชอฯง)