หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้ถู
อักษรล้านนา
คู่ถู
เทียบอักษรไทย
[คู่ถู]
ความหมาย

น.คู่หู,เพื่อนสนิท,เกลอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้ถู (คู่ถู)