หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้ตี้กู้ตาง
อักษรล้านนา
คู่ที่คู่ทาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่ที่คู่ทาง]
ความหมาย

ว.ทุกหนทุกแห่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้ตี้กู้ตาง (คู่ที่คู่ทาฯงฯ)