หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้ด้านกู้ปาย
อักษรล้านนา
คู่ด้านฯคู่พายฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่ด้านคู่ปาย]
ความหมาย

ว.ทุกด้านทุกฝ่าย,ทุกสิ่งทุกอย่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้ด้านกู้ปาย (คู่ด้านฯคู่พายฯ)