หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กู้จ๊อกกู้แจ่ง
อักษรล้านนา
คู่ชัอฯกคู่แจ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่ช็อกคู่แจ่ง]
ความหมาย

ว.ทุกซอกทุกมุม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้จ๊อกกู้แจ่ง (คู่ชัอฯกคู่แจ่งฯ)