หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้ก
อักษรล้านนา
คูก
เทียบอักษรไทย
[คูก]
ความหมาย

ว.คู่ ดู...กู้ (นิยมใช้ กู้ มากกว่า)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้ก (คูก)