หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กูหนี้บ่าเฮ่ย
อักษรล้านนา
คูหี้นฯบ่าฯเฮิ่
เทียบอักษรไทย
[คูหนี้บ่าเฮ่ย]
ความหมาย

คำอุทานของหญิง; ถ้าชายใช้ ฮาหนี้บ่าเฮ่ย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กูหนี้บ่าเฮ่ย (คูหี้นฯบ่าฯเฮิ่)