หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กูบป๊าว
อักษรล้านนา
กูบพ้ลฯาวฯ
เทียบอักษรไทย
[กูบพล้าว]
ความหมาย

น.เปลือกมะพร้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กูบป๊าว (กูบพ้ลฯาวฯ)