หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กูบจ๊าง
อักษรล้านนา
กูบช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[กูบช้าง]
ความหมาย

น.สัปคับบนหลังช้าง; แหย่งจ๊าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กูบจ๊าง (กูบช้างฯ)