หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กูบ
อักษรล้านนา
กูบ
เทียบอักษรไทย
[กูบ]
ความหมาย

น.ประทุน-หลังคารถ,หลังคาเกวียน เช่น รถกูบ - รถเก๋ง; เปลือกผลไม้ เช่น กูบป๊าว - เปลือกมะพร้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กูบ (กูบ)