หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กูด
อักษรล้านนา
กูด
เทียบอักษรไทย
[กูด]
ความหมาย

น.พืชขึ้นตามที่ชื้นแฉะตามลำห้วย ใบมีลักษณะหงิกงอ ยอดอ่อนกินได้ เรียก ผักกูด ว.หงิกงอ,หยิก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กูด (กูด)