หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุ๋ยบ่าป๊าว
อักษรล้านนา
กุบ่าฯพ้ลฯาวฯ
เทียบอักษรไทย
[กุยบ่าพล้าว]
ความหมาย

น.ผงที่หลุดออกมาจากเปลือกมะพร้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋ยบ่าป๊าว (กุบ่าฯพ้ลฯาวฯ)