หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๋ยกระดาษ
อักษรล้านนา
กุระฯกดาษฯฯ
เทียบอักษรไทย
[กุยกระดาษ]
ความหมาย

น.ผงที่ หลุดออกมาจากเนื้อกระดาษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋ยกระดาษ (กุระฯกดาษฯฯ)