หน้าหลัก
กุ๋ยกระดาษ
กุระฯกดาษฯฯ
[กุยกระดาษ]

น.ผงที่ หลุดออกมาจากเนื้อกระดาษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋ยกระดาษ (กุระฯกดาษฯฯ)