หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๋ย
อักษรล้านนา
กุ
เทียบอักษรไทย
[กุย]
ความหมาย

น.ขุย - ผงที่เกิดจากเนื้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลุดออกมาเป็นกลุ่มๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋ย (กุ)