หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุ๋มไฟ
อักษรล้านนา
กุมไฟ
เทียบอักษรไทย
[กุมไฟ]
ความหมาย

ก.ก่อไฟ,ทำให้ไฟลุกโซน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋มไฟ (กุมไฟ)